تازه مطالب
Home » دا هم ولولئ » آزادی مطمئن صاحب‎/تنویر
آزادی مطمئن صاحب‎/تنویر

آزادی مطمئن صاحب‎/تنویر

ا…

ا…

نویسندۀ شجاع و بادرایت و مصلح با حکمت

محترم نظرمحمد مطمئن

بعد از دو ماه اسارت

امروز چهارشنبه چهارم اکتوبر 2017

از زندان ریاست چهلم «خاد»

آزاد گردید!

موجودیت دوباره این جوان با عقیده و مهین دوست را

در جمع مصلحین و آزاد اندیشان

خیر مقدم گفته،

امیدوارم که «خالق هستی»

گام های بعدی این جوان شجاع را،

عمیق تر و پُر ثمر تر گرداند،

و با درک عملی از حالات «زندانیان سیاسی»

بتواند حالات مظلومیت فرزندان صدیق این خطه را؛

با نوشته ها و سخنان زیبایش

بهتر از گذشته ها، انعکاس دهد.

تنویر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*