تازه مطالب
Home » افغانستان او نړۍ » افغانستان » در بلخ ۳۶۰ کشمش خانه به فعالیت اغاز کرد
در بلخ ۳۶۰ کشمش خانه به فعالیت اغاز کرد

در بلخ ۳۶۰ کشمش خانه به فعالیت اغاز کرد

مسوولین اداره زراعت در حوزه شمال کشور ا زساختمان 360 باب کشمش خانه خبر داده میگویند که با ایجاد این کشمش خانه ها باغداران  بیش از نود فیصد از انگور خویش را حاصل بدست می  آورند همچنان شماری از دهقانان و باغداران نیز از ایجاد کشمش خانه ها خوش بوده میگویند که دیگر انگور شان ضایع نشده در زمان مناسب حاصل آنرا بدست می آورند.

گزارش:

مسوولین اداره  زراعت در بلخ با همکاری نهاد های همکار در عرصه زراعت و باغ داری  امروز از ساختمان سی صد شصت باب  کشمش خانه در حوزه شمال کشور خبر داده گفتند که قرار است  تا دو ماه دیگر یکصد باب دیگر نیز کار آن به پایه اکمال برسد.

محمد نعیم جباری مسوول  موسیسه  باغداری و مالداری در شمال کشور گفت:  با اعمار این کشمش خانه ها شیوه تبدیل انگور به کشمش به شکل معیاری و اساسی انجام می گردد ومطابق معیارهای بازار های جهانی به بازار عرضه می شود.

جباری خاطر نشان ساخت: جمعآ سی صد وشصت باب کشمش خانه به هزینه دو صد میلیون افغانی در حوزه شمال کشور اعمار گردیده است.

همچنان: احمد ولی سنگر کارشناس اقتصادی ولایت بلخ نیز از روند ساختمان کشمش خانه ها اظهار خرسندی نموده گفت: این کشمش خانه ها باعث رشد اقتصاد ورونق  بازار باغداران میشوند

شماری از باغداران وانگور کاران نیز از ساختمان کشمش خانه ها اظهار خوشی نموده میگویند : دیگر از تلفات میوه  (انگور) جلوگیری شده وآنها میتوانند انگور خویش را بصورت درست به کشمش تبدیل نمایند

باشنده گان  در ولایت های سرپل، جوزجان و ولایت بلخ وسمنگان اکثرن به شغل پرورش باغ های انگور مصروف میباشند .

اینجا راپور ی تصویری ببنید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*