تازه مطالب
Home » ژمن ليکوال » وحيد مژده » شناگران نهر خشک!/ وحید «مژده»
شناگران نهر خشک!/ وحید «مژده»

شناگران نهر خشک!/ وحید «مژده»

د نشر حقوق يوازې له ژمن سره خوندي دي.

شناگران نهر خشک!

وحید «مژده»

در دوران جهاد علیه اتحاد شوروی، حزب اسلامی در پیشاور دفتری در شمشتو داشت که مردم محل آن منطقه را «وچ نهر» یا نهر خشک می نامیدند. وجه تسمیهء این منطقه به وچ نهر این بود که سالها قبل دولت پاکستان غرض گسترش نظام آبیاری به اطراف پیشاور، نهر آبی را به همین منظور تا به این منطقه حفر نمود و البته در مقابل از زمینداران محل که از آب آن نهر در زراعت استفاده می کردند خواهان تکس بود اما از آنجائیکه مردم از این زمین ها بصورت للمی هم حاصل بدست می آوردند و به آب نهر نیازی احساس نمی کردند، حاضر به پرداخت مالیه به حکومت نشدند و حکومت محلی هم آبی را که به این نهر جاری بود بست و نهر خشکید.

از آن نهر فقط در کنار جاده ای که به شمشتو می رفت و در جائی که بعدا دفتر حزب اسلامی در آنجا تعمیر شد، آثاری برجا مانده بود و به همین دلیل این منطقه به نهرخشک یا وچ نهر مسمی گردید. دفتر حزب اسلامی هنوز هم در کنار آن نهر خشکیده پابرجاست و مقر شاخه ای از حزب اسلامی که رهبری آنرا حکمتیار به عهده دارد، هنوز هم در همین محل در کار منافقت و تلاش در جهت فریب اذهان ملت فعال است که بیشترین تبلیغات شان از طریق نشریهء شهادت صورت می گیرد، غافل از اینکه منبع اطلاعات مردم امروز فقط نشریهء شهادت ارگان دروغ پراکنی جناح «وچ نهر» نیست!

نشریهء شهادت در این اواخر لبهء تیز تبلیغات خود را متوجه اینجانب ساخته و نویسندگان مزدور آن علیه من موضع گرفته اند. در ابتدا من نمی خواستم به مزخرفات این گروه جواب دهم و باخود گفتم که بگذار ورشکسته های میدان سیاست، با دادن فحش و دشنام احساس حضور در میدان سیاست نمایند. اما  این گروه که من آنها را «وچ نهریان» می خوانم در چند شمارهء پیاپی به من بعنوان کسی که به نمایندگی از طالبان به مخالفت با «داعش» پرداخته ام، حمله کرده اند. بنابراین تصمیم گرفتم تا در جواب آنهائی که «سرحق بر ورق شعبده ملحق» می کنند، چند سطر بنویسم. شناگران نهر خشک به من دشنام می دهند که چرا من نوشته ام ابوبکر بغدادی شخصی مجهول الهویه است؟

این مزخرف نگاران حتی وقتی این سوال را مطرح می سازد که ملامحمد عمر رهبر طالبان زنده است یا نه؟ بازهم پای مرا به میدان می کشند که گویا اعلامیه های ملامحمد عمر را وحید «مژده» می نویسد!

هرچند این مسئله به من ربطی ندارد وسخنگویان طالبان مشخص اند اما چون جناب شان نام مرا در این رابطه بمیان آورده اند من فقط به آن جناب از قول ملامحمد عمر حتی اگر زنده هم نباشد وبقول نویسندهء شهادت «حتی استخوان هایش هم خاک شده باشد» می گویم که:

به پاگرفتن تابوت من مناز رقیب

هنوز مرده ی من زنده ی ترا بار است

این گروه بحدی وقیح و بی شرم اند که در حالیکه نمایندگان شان در کابل برای حذف نام حکمتیار از لیست سیاه امریکا مشغول عجر و التماس به دولت کابل اند، باکمال وقاحت منکر هرگونه رابطه با حکومت دست نشاندهء کابل می شوند. در شرایطی که بخش بزرگی از خانوادهء آقای حکمتیار در کابل با کمک مالی همین حکومت دست نشاندهء امریکا زندگی می کنند، شناگران نهر خشک همچنان به انکار خویش پا می فشارند.

درحالیکه حکمتیار حکومت کابل را دست نشانده و انتخابات تحت سلطهء بیگانگان را نامشروع می خواند اما بازهم به حمایت از یک کاندید می پردازد و تحلیل بلندبالائی هم ارائه می دهد که مجاهدین به کاندیدای ما رای می دهند و ما در دور اول انتخابات پیروز می شویم و انتخابات به دور دوم نمی رود! اگر شما واقعا به این باور بودید که تعیین نتیجهء انتخابات بدست خارجی هاست پس جناب شما به کدام دلیل انتخابات را تائید می کنید و حتی به پیروزی کاندیدای تان در دور اول انتخابات اطمینان دارید؟ به تو باید گفت سیاست مدار کارکشته!!

رسانه ها کلپ تصویری از جناب داکتر غیرت «بهیر» نمایندهء حکمتیار را به نشر می سپارند که می گوید حزب اسلامی حاضر است میان اشرف غنی احمدزی و داکتر عبدالله برای رفع اختلافات وساطت کند اما چون هردو تیم انتخاباتی این پیشنهاد را رد می کنند، جناب حکمتیار به دادن فحش ودشنام به رسانه هائی که این خبر را نشر کرده اند می پردازد و منکر پیشنهاد وساطت میان دو کاندیدا می شود! شما فکر می کنید که ملت کور است؟

اما روی سخن من به نویسندگان متملق و اطرافیان چاپلوس جناب حکمتیار است و به آنان می گویم که افرادی چون شما این مرد را به این روز انداختید و تباه کردید! کسانی که هرشب برای وی خواب های دروغین می دیدند که گاهی بر اسپ سفید سوار است و یا گاهی هم در حرم به فرشته ها(!) امر بالمعروف و نهی از منکر می کند! ابعاد این تملق کار را بجائی رسانیده که اکنون حکمتیار دچار این توهم است که شاید مهدی آخرزمان باشد. جالب است که از شناگران نهر خشک، آنانی که در گذشته چنین خواب های فرمایشی را برایش می دیدند، اکنون اکثر شان در کابل زندگی می کنند وبیاد خاطرات گذشته می خندند!

در پایان به جناب حکمتیار می گویم: شما مرا به این دلیل که هوادار داعش نیستم می کوبید و هواداران داعش را مجاهد می نامید. داعش یک گروه سلفی است و شما بعنوان کسی که علیه سلفی ها کتاب نوشته اید چگونه اطمینان دارید که این گروه با شما کنار خواهد آمد؟ از جانب دیگر اگر واقعا داعش یک گروه همفکر شماست و شما با آنها تعلق خاطر دارید پس چرا با این گروه علنا اعلام بیعت نمی کنید؟ داعش که حضور گروهی چون النصره را برنمی تابد، آیا شما را خواهد پذیرفت؟ شما خبر دارید که ابومصعب السوری از همفکران ابوعمر البغدادی و ابوبکر البغدادی درمورد شما چه نوشته است؟ فقط همینقدر می گویم که اگر بدست آنان بیافتید، اگر سر دیگران را با کارد تیز ببرند، سر شما را با کارد کند خواهند برید!

دنیا از سالهای دههء هشتاد قرن بیستم بیش از سه دهه فاصله گرفته است اما شما هنوز هم درهمان دوران زندگی می کنید. نشریهء شهادت امروز اخبار یک ربع قرن قبل و وقایع جنگ مجاهدین با اتحادشوروی را با عکس های همان زمان به دست نشر می سپارد. بیائید گذشت زمان را باور کنید و بدانید که شنا در «نهر خشک» نشان سلامت عقل نیست!

11 comments

 1. «بیائید گذشت زمان را باور کنید و بدانید که شنا در «نهر خشک» نشان سلامت عقل نیست!». این مقاله تحلیلی یکی از مقالات با معیارهای علمی است که در مورد گفتمان غالب در حزب اسلامی حکمتیار، داعش و دیگر جریان های افراطی به نگارش در آمده و زوایای پنهان شخصیت سازی کاذب توسط افراد فرصت طلب در کنار سیاست مداران کشور ما را به تصویر کشیده است. مقاله ای خواندی و مفید است.

 2. تشکر از جناب محترم مژده صاحب
  من با کمال میل همیشه مقالات شما را میخوانم و از وضاحت و سریع بودن آن و از جواب های دندان شکن و با دلیل به دشمنان خود فروخته این مرز و بوم تشکر میکنم و به خود میبالم . خوشا به حال شما و همچون شیر مردانی مثل شما که همیشه با قلم و زبان خود کاخهای ظلم و ستم و جهالت این مزدوران تاریخ را برهم میکوبند . شما تنها نخواهی بود همیشه الله مدد گار شماست و به یاری الله ما هم در کنار شما خواهیم بود .

 3. Mujda Sahib,
  Zenda baad, idama bedehed.

 4.  پایان به جناب حکمتیار می گویم: شما مرا به این دلیل که هوادار داعش نیستم می کوبید و هواداران داعش را مجاهد می نامید. داعش یک گروه سلفی است و شما بعنوان کسی که علیه سلفی ها کتاب نوشته اید چگونه اطمینان دارید که این گروه با شما کنار خواهد آمد؟ از جانب دیگر اگر واقعا داعش یک گروه همفکر شماست و شما با آنها تعلق خاطر دارید پس چرا با این گروه علنا اعلام بیعت نمی کنید؟ داعش که حضور گروهی چون النصره را برنمی تابد، آیا شما را خواهد پذیرفت؟ شما خبر دارید که ابومصعب السوری از همفکران ابوعمر البغدادی و ابوبکر البغدادی درمورد شما چه نوشته است؟ فقط همینقدر می گویم که اگر بدست آنان بیافتید، اگر سر دیگران را با کارد تیز ببرند، سر شما را با کارد کند خواهند برید!

 5. شهلا یوسفی

  مژده صاحب به همین خاطر د نهر های (در رودخانه های) مختلفی شنا کرد، و خود را خوب سیراب نمود،
  شروع از حزب اسلامی، پیسه کم شد…
  جمعیت اسلامي.. که بیسه و قدرت کم شد…
  طالبان، که قدرت رفت ،،،،
  ایران و وپروژه های، استخبارات کشورهای مختلف، وووووووووووووووووو
  و بازگشت به پروژه طالبان، که شاید به قطر رفته و در بحر هم شناور گردد>>>>>>>>>>>>>>>

 6. جناب مژده صا حب السلام علیکم ! مقا له شما را خواندم از خواندن مطا لب آن متا ثر شدم، دلیل تاثرم این نبود که من علا قه مند با شم به دفاع از کسی بپردازم ، و یا در جنجالهای افراد خودرا شریک نما یم ، تا ثرم به این خا طر بود و هست که ما با نا دیده گرفتن تمام حدود اخلا قی انسانی ووفاداری به ارتبا تا ط گذ شته فکری و عقیدتی، خوردی و کلا نی و و بسیاری ارزشهای دیګر دهن خودرا باز و چشمان خود را میبندیم آنچه با عث خوشی حریفان و مخا لفین داخلی و خارجی میګردد نثار جانب مقا بل مینمایم، ممکن این هم یک وظیفه با شد ، به هر صورت جنا ب مژده صا حب برکت نهر خشک(وچ نهر ) بود که از ار تبا ط با آن شما به ایران معرفی شدین و با داشتن رابطه با وچ نهر شما در آنجا صا حب وجاهت شدین که این سلسله تا اکنون هم ادامه دارد، این که شما واقعا پیوند فکری راستین با وچ نهر داشتین یا وظیفه ستون پنج را انجام میدادین به خدا معلوم است؟ شما در پشاور از جمله کسانی بودید که داغترین مضا مین را برای اخبار شهادت مینویشتی ولی حالا نویسنده ګان این نشریه را مزدور میګویی، اګر نویسنده ګان این نشریه بقول شما مزدور با شند شما قبل از اینها این مزدوری را انجام داده اید، درین اواخر یک صدای تلیفونی شما با شورای کویته طالبان به نشر رسید که همین اکنون هم در کمبیوتر بنده موجود است که برای طا لبان مشوره میدهید، جای تعجب درینجا است که هلیکوفتر ها و طیارات بی پیلوت امریکایی شب ها و روزها دنبال یک طا لب بیسواد در دره ها و کوها میګردد و با داشتن ذ ره بین های بسیار پیشرفته ایشا نرا جستجو وبعد بمبارد میکنند، ولی مشاور سیاسی ایشان که جنا ب وحید مژده با شد در کا بل نشسته و از پا یتخت افغا نستان برای طا لبان مشوره مید هد!!!!! بیخار میګردد هیچ کس از ایشان نمی پرسند که تو چی کار هستی ؟ اګر واقعا طا لب است چرا دستګیر نمی ګردد ؟ اګر نیست چرا تحریک طا لبان چهره این مار ده سره را تا کنون تشخیص نه کرده اند، ازینجا ست که در مورد شخصیت جناب مژده صا حب سوا لاتی بیشماری مطرح می ګردد، من برای تحریک طا لبان به صرا حت میګویم که شما هیچ وقت قا در نخواهید شد که جنا ب وحید مژده را از خود سا زید ، فطرت وحید مژده نه با طا لب و نه هم با حزب اسلامی سازګاری دارد ، وحید مژده در بین طا لبان هم حیثیت ستون بنجم را بازی میکند مثلیکه در درون حزب اسلا می همین کار را انجام داد، از ساد ه ګی و اخلاص طالبان استفاده کرده معلو مات جمع میکند و به مراجعیکه ایشان با آنها تعهد دارد مید هد، جنا ب وحید مژده با شنده اصلی پنجشیر است که پد رش در ولا یت بغلان وظیفه دا شته و بعد در همانجا مسکن ګزین ګردیده اند ، ایشان خا صیتی ماش را دارد هیچ نوع تعهد و فاداری با هیچ کس ندارند ، به مرا جع قدرت خوب نفوذ کرده میتواند با کار های جا سو سی علا قه مند است.

 7. بلال ایوبی

  مقاله راتاپایان خواندم یک چیزیکه میخواهم برای مژده بگویم این است که خود را به افراد مثل حکمتیارصیب دچار بحث نکنید زیراکه انها شوک مغزی دارد و دلایل میگن که هیچ منطقی نیست مثلا درانتخابات که گذشت اقای حکمتیار به همه هواخواهان وافراد گفتند که ( باید ازکسی حمایت کنید کسی که تقوا دار بارشد و ….. ودرپهلوی رای خود باید که ازمبارزه مسلحانه هم شدت بخشید)
  درهما ن وقت یک کسی که از هوادار شما (حکمتیار) بود بسیار به احساسات گفتند که این چه قسم مبارزه است که ازیک سو انتخابات زیرسایه امریکایی ها را روا دانست وازسوی دگه انها راکه حکومت فعلی را به پیش می برند ازبین ببریم .
  وا به منطق تا که هم به خاطردفاع ازاین نظام کشته شویم و هم به خاطر ازبین بردن این نظام .

 8. اسد افغان

  مژده صیب تاسو ډیره ښه لیکنه کړی دی خو حکمتیار اودتاسو ترمنځ په ایډیالوژیک له پلوه ډیر تفاوت نشته دی یوازی دومره دی چې حکمتیار یو اخوانی سیاستمدار دی اوډیر حرامزاده لکه مولانا فصل الرحمان او قاصی حسین احمد او طاهر القادری په شان چې دکونجی داستحباراتو سره دی اوتاسو یو طالبی سیاستمدار یاستی چې په ډیر هنر سره مو دطالبانو نمایندګی په کابل کې په ډیر هنر سره کوله چې ددتاسو یوډیر دسیاست فن وو خو متاسفانه چې په اخرکې ټولو وطنوالو وپیژاندای نو بناء دتاسو دواړه له یوې مرجعی څخه اوبه کیږی خو یو په وچ نهر کې ځان خړوبه وي اوبل په کابل ښار کې ځان خړوبه وي نو تفاوت مو نشته دی

 9. طارق ار بدخشان

  ” جنا ب وحید مژده با شنده اصلی پنجشیر است که پد رش در ولا یت بغلان وظیفه دا شته و بعد در همانجا مسکن ګزین ګردیده اند ، ایشان خا صیتی ماش را دارد هیچ نوع تعهد و فاداری با هیچ کس ندارند.”
  این هم از تراوش های یک مغز بیمار. آقای شهید یا شاهد پنجشیری بودن آقای وحید مژده را به طور ضمنی ننگ میداند!

 10. بلی آقای طارق ! در پنجشیر بسیار مردمان شریف با عزت ووطندوست زنده گی دارند، ولی یکعده هستند ما نند وحید مژده که مردم پنجشیر بر آنها نفرین میفرستند.

 11. نوع بیان مژده صاحب کمی احساساتی و خونگرم مآبانه می باشد که نباید بر مبنای دفاع از شخص خودش خلاصه گردد. زیرا آنچه را که وی بیان داشته است، بیشتر آن برمبنای واقعیت های عینی می باشد. درد مژده صاحب، درد هزاران مسلمان مخلص عضو حزب اسلامی بوده که در گروگان گردانندگان فعلی حزب می باشند که بدون شک، اکثریت آنها چاپلوسان و متملقین اند که شورای نظار را الگوی خویش قرار داده اند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*