تازه مطالب
Home » ژمن ليکوال » خليل هاشميان

خليل هاشميان

هنوز درحدود 100 دیپوی اسلحه در شمالی و پنجشیر وجود دارند !!!

weapon_depot

آفرین به قوای امریکا ، وملت افغان باید ازامریکا اظهارتشکروامتنان کند که باراول درافغانستان بیک اقدامی پرداختند که بخیروصلاح ملت افغان میباشد. بقرار اخبار منتشره درمیدیای کابل ، چهارروز قبل قوای ائتلاف، یعنی عساکرامریکا در افغانستان، یک دیپوی بزرگ اسلحه ... Read More »

توضیحاتی بسوالات محترمه مریم جان

New Picture

داکتر سیدخلیل الله هاشمیان محتر مه خانم مریم جان درکلکین نظریابی پورتال افغان – جرمن آنلاین چندسوالی بارتباط املاء وانشاء زبان دری مطرح ساخته و ازمیدیا طالب جواب شده بود- من بملاحظۀ ایجابات مسلکی توضیحاتی نشرکردم که شاید هموطنان محترم ... Read More »

له بهرنه … د نا پوهانو د راتک اړتیا ده/ سیدخلیل الله هاشمیان

Untitled

 ۳۰ نوامبر ۲۰۱۴ « ګویا بسوال تو جواب است دل ما »  (بیدل) ښاغلی مطمئن  صاحب ته وړاندیز : ستاسی مقاله مو ولوستله او د ناپوهانو له جملی څخه  خپل عرض حال وړاندی کوم . اول داچی په اروپا، امریکا، ... Read More »

اناهیتا راتب زاد: زنیکه فحشاء رادرافغانستان رسما تشویق و تبلیغ مینمود/ هاشميان

اناهيتا راتب زاد

داکتر سیدخلیل الله هاشمیان 19 سپتامبر 2014 اناهیتا راتب زاد: زنیکه فحشاء رادرافغانستان رسما تشویق و تبلیغ مینمود درپورتال افغان – جرمن آنلاین وبعدا درپورتال های (تول افغانستان) و (دعوت) مقاله ای خواندم  تحت عنوان “”اناهیتا راتب زاد، چهرهء شناسا ... Read More »

آيا ايران و افغانستان یک کشور اند و دری و فارسی یک زبان؟!

Untitled

استاد بزگوار جناب سید خلیل الله هاشمیان مقاله ی پیرامون زبان دری و تخریب بعضی از کانال ها نوشته بود. وحالا در تبصره ی بعضی از دوستان مقاله ی جوابیه اش را نوشته. پیرامون دو سطرنوشته محترمه خانم مریم درستون ... Read More »

تلویزیون طلوع مرکز نفوذ وتبلیغات ایران

Untitled

تلویزیون طلوع مرکز نفوذ وتبلیغات ایران سيد خليل الله هاشميان درتلویزیون طلوع درحالیکه یکتعداد ژورنالستان وتحلیلگران شریف وبیطرف وجود دارند، عده ای از خبرنگاران فارسی زبان طلوع بطورکورکورانه ازایران وکلمات ساخت ایران که بافرهنگ زبان دری سازگارنمیباشند،  تقلید میکنند . ... Read More »

کچری قروت افغانستان / داکتر سید خلیل الله هاشمیان

Untitled

8 آگست 2014 “کچری قروت افغانستان” دو جانب یک سکه است : دریک جانب آن “کچری قروت فرهنگی “عرض اندام میکند که به آن دراخیر این مقاله میپردازیم – جانب دیگر آن “کچری قروت سیاسی” است که اینک عنوان میشود: ... Read More »